Team là gì

 

Team là gì?

Teambuilding là thuật ngữ chỉ các hoạt động hỗ trợ cho những người lãnh đạo đẩy nhanh quá trình chuyển biến các thành viên của nhóm thành các thành viên của đội thông qua việc tổ chức các môi trường cộng tác sáng tạo được mô phỏng một cách tế nhị những hoạt động đặc thù của môi trường làm việc. Thông thường, hoạt động ngoài trời sẽ là môi trường thường được chọn vì có khả năng thực hiện được nhiều hoạt động sáng tạo nhất, đồng thời giúp cho từng cá nhân có thể vượt qua các rào cản tâm lý và qua đó đạt được yêu cầu của hoạt động xây dựng đội ngũ.

Mục đích của Team

Xây dựng sự hiểu biết về công việc một cách tổng thể và qua đó thông cảm được với những đồng nghiệp khác ở các phòng ban chức năng khác nhau, những người mà từ trước đến nay thường có ấn tượng không hoàn toàn đúng về chức năng và nhiệm vụ của nhau, dẫn đến hiệu quả cộng tác chung kém hoặc rất kém.

Xây dựng một tập thể gắn bó hơn với nhau, hiểu nhau hơn qua nhiều khía cạnh mới và nhìn thấy những ưu điểm của nhau từ những góc nhìn mà nếu chỉ gói gọn trong 4 bức tường của công việc thì không bao giờ nhận ra, điều này thường dùng để hạn chế khả năng mất nhân sự trong tương lai, đây là một mục đích có tính lâu dài và là một trong những tiêu chí quan trọng của bộ phận nhân sự để đạt mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thân thiện và phòng chống khả năng bị chảy máu nguồn nhân lực.

Chuẩn bị kỹ hơn cho những thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức, đặc biệt là khi có những quyết định quan trọng liên quan đến nhận thức hoặc ảnh hưởng đến hành vi của từng cá nhân, dẫn đến việc có khả năng rõ ràng làm giảm năng suất lao động của đơn vị.

Truyền một thông điệp không nói bằng lời đến từng thành viên của đơn vị, qua đó mỗi người có thể tự hiểu được vai trò và nhiệm vụ của mình trong thời gian trước mắt, qua đó chủ động điều chỉnh hành vi của cá nhân một cách tích cực.

Xây dựng một lối sống vì tập thể và xây dựng một cách sống biết chấp nhận hy sinh hoặc thỏa hiệp vì mục tiêu chung, cho dù là ngắn hạn hay dài hạn.

Kiểm nghiệm lại những triết lý lãnh đạo, cho dù là triết lý quản lý mới áp dụng hay là triết lý cũ đã tồn tại nhiều năm ở đơn vị, khi ứng dụng các hoạt động teambuilding đều có khả năng nhìn thấy được mức độ phù hợp của triết lý lãnh đạo có còn phát huy được trên thực tế hay là đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự chuyển biến trong tính cách của tập thể đơn vị.

Như vậy, hoạt động team building có lợi cho tất cả mọi THÀNH VIÊN THAM GIA, điều quan trọng nhất của hoạt động team building chính là sự THAM GIA và cảm nhận được những ảnh hưởng của nó đến sự thay đổi của chính mình. Lợi ích của hoạt động này, điều hay nhất của nó, chính là sự cảm nhận sau khi ngồi suy nghĩ và chia sẻ với nhau, sẽ luôn khác biệt tùy theo cách mà mỗi người nhìn nhận. Mỗi cá nhân đều sẽ nhìn thấy nhiều bài học, nhiều bức tranh khác biệt khi tự mình thay đổi vị trí suy nghĩ của mình hoặc rất lâu về sau, khi mỗi người thay đổi tầm nhìn, thường là thông qua việc thay đổi vị trí/chức năng công tác, lại nhìn thấy một bài học khác, một bức tranh khác về con người, về công việc khi nhìn lại về cùng một hoạt động mà chính mình đã từng tham gia team building.

 

Hỗ trợ trực tuyến
DL TRONG NƯỚC
  Hotline: 0913.981.881
 
DL NƯỚC NGOÀI
  Hotline: 0906.1111.21
 
VÉ MÁY BAY
  Hotline: 0906.1111.21
 
 
Video
Tỉ giá
Thời tiết

Home back next Top